Kramářova chata na Suchém vrchu Sport, relax, gurmánské menu na Suchém vrchu On-line rezervace

Ubytovací řád

 1. Převzetím pokoje od recepčního se host zavazuje zařízení užívat v souladu s ubytovacím řádem, vyvěšenými protipožárními směrnicemi a pokyny recepce a personálu hotelu. Recepce je zpravidla otevřena každý den od 7:00 do 19:00 hod.
 2. Chata může ubytovat hosta, který se v recepci prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti. Po předložení těchto dokladů obdrží host kartu od pokoje. V případě ztráty karty je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit na recepci V chatě může být ubytována pouze osoba, která je řádně přihlášena.
 3. Chata může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.
 4. Chata je povinna na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat od 14:00 hod nejpozději do 19.00 hod. Do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak. Při pozdním příjezdu je nutné oznámit čas příjezdu alespoň telefonicky.
 5. Host užívá pokoj po dobu, na kterou bylo ubytování sjednáno. Nedodrží-li host tuto lhůtu, může mu Chata účtovat pobyt za následující den. Host, který se ubytuje před 6.00 hodinou ranní uhradí cenu ubytování za celou předchozí noc. Host je povinen v den ukončení pobytu vyklidit pokoj do 10:00 hod a předat kartu na recepci.
 6. Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 7. Host má právo užívat zařízení pokoje s příslušenstvím, společenských prostor a služeb. Za škody, které způsobí na majetku chaty odpovídá podle platných předpisů. Host je povinen dodržovat zásady hygieny, čistoty a pořádku ve všech prostorách chaty. Kouření je zakázáno ve všech prostorách chaty.
 8. Na pokojích nesmí být bez souhlasu recepce přemísťován nábytek a ani jinak nic měněno. Pro lyže, kola apod. je určena lyžárna.
 9. V pokojích není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů kromě těch, kterými jsou vybaveni pokoje anebo hostům slouží k jejich osobní hygieně (holící strojky, sušiče vlasů apod.).
 10. Domácí zvířata mohou být ubytována pouze za poplatek a se svolením recepce. Domácí zvířata se po chatě mohou pohybovat pouze na vodítku a s ochranným košíkem.
 11. Pro návštěvy hostů je vyhrazen společenský prostor v 1 NP, v restauraci a v bufetu. Návštěvy v pokojích se mohou přijímat pouze se souhlasem recepce.
 12. Host je povinen při každém odchodu z pokoje vytáhnout kartu a tuto uschovat na recepci.
 13. Noční klid je pro ubytovací část chaty stanoven od 22.00 do 7.00 hodin a host se chová v tuto dobu tak, aby nerušil ostatní.
 14. Peníze a cenné věci je host povinen uložit v pokojovém trezoru. Klíče od trezoru je možné obdržet na recepci. Chata nezodpovídá za zaparkovaná auta a věci v autě uložené.
 15. V pokojích nebo společných prostorách není z bezpečnostních důvodů vhodné ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých.
 16. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem zpravidla při začátku pobytu. Účet je splatný při předložení. Ceník ubytování je k nahlédnutí na recepci.
 17. Pokud ubytovaná osoba pod vlivem alkoholu či omamných látek nebude skýtat záruku dodržování ubytovacího řádu, může jí být zamezen vstup do hotelu. Opakování této situace bude důvodem ukončení ubytování takové osoby.
 18. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení chaty právo odstoupit od poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby.

Ubytovací řád platí od 1.12.2012
 

 

Přijeďte si užít dovolenou...

Přijeďte si užít dovolenou v klidném prostředí, uprostřed...

Jarní slevy na ubytování

A máme tady jaro! Příroda se probouzí, nastal tedy čas...

Uzavření chaty

V nejbližším období bude celá chata uzavřena v těchto...

Nahoru