Kramářova chata na Suchém vrchu Sport, relax, gurmánské menu na Suchém vrchu On-line rezervace

Omezující podmínky pro ubytované (covid-19)

Pro ubytované na Kramářově chatě stanovujeme tyto omezující podmínky, které jsou v souladu s aktuálními nařízeními vlády ČR (covid-19) a provozními možnostmi chaty:

(Aktualizace 21.11.21 s platností od 22.11.21)

Ubytování můžeme poskytnout pouze osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, splňují níže uvedené podmínky.
"Nařizuje poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb u osoby, která musí splňovat podmínky , před zahájením ubytování splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, zakazuje se poskytovateli takové osobě ubytování poskytnout; tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně prokázat splnění podmínek "

Podmínky (výtah) pro poskytnutí ubytování z hlediska mimořádného opatření MZČR (covid-19). Jednu z podmínek budeme vyžadovat předložit při nástupu ubytování:
a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o
i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo
ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN
iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud
a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo
b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo

b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném
i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

d) osoba jež prokáže, že absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a zároveň se ubytuje z důvodů pracovních, podnikatelských nebo obdobných, které nelze odložit.

- Stále platí, že je nutné mít ve všech společných prostorách nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (respirátory třídy FFP2 / KN 95, nanorouška apod.), kromě konzumace jídel a nápojů.
- Při ubytování dodržujte zvýšená hygienická pravidla a, pokud je to možné, zdržujte se převážně ve svém hotelovém pokoji.
- Wellness zóna je otevřená a to jen nabídka "privátní wellness" pro max. 7 osob. Pro vstup do wellness zóny požadujeme splnění a prokázání povinností a podmínek - viž Omezující podmínky pro wellness zónu
- Pravidla pro restaurační provoz:

Děkujeme za respektování a dodržování těchto pravidel a samozřejmě dalších nezbytných hygienických opatření...

   

 

Nabízíme silvestrovský pobyt

Přijeďte strávit konec starého roku a oslavit rok nový...

Prodloužení platnosti dárkových poukazů

Prodlužujeme platnost všech dárkových certifikátů, jež...

Podzimní uzavření chaty

V těchto termínech bude uzavřená celá chata včetně rozhledny:...

Nahoru