Kramářova chata na Suchém vrchu Sport, relax, gurmánské menu na Suchém vrchu On-line rezervace

Informace o nakládání s osobními údaji

Informace o nakládání s osobními údaji na Kramářově chatě (dále jen chata)

Chata zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních

1. Za účelem splnění smlouvy (smlouva o ubytování) jsou zpracovávány tyto osobní údaje- údaje vedoucí k přímé i nepřímé identifikaci: Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, číslo občanského průkazu (pasu), telefon, email a to na základě předloženého dokladu a informací od hosta získaných z veřejně dostupných zdrojů a od hosta. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem splnění zákonných povinností a oprávněného zájmu.
2. Osobní údaje bude chata zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených (např. Booking.com apod.) na základě smluv o zpracování osobních údajů.
3. Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být osobní hosta údaje zpřístupněny: 
KON - kontakty pro účely reklamace, vymáhání škody a podobně, 1 měsíc
OBE - obecní úřad, 72 měsíců
CIZ - cizinecká policie, 72 měsíců
UCT - účetnictví, 60 měsíců
DPH - účetnictví, 120 měsíců
4. Osobní údaje bude chata zpracovávat po dobu až 120 měsíců - viz bod 3.
5. Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným chatou, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti jejich zpracování.
6. Host má dále právo získat od chaty osobní údaje, které se hosta týkají a jež subjekt údajů chatě poskytnul. Chata na základě písemné žádosti hosta poskytne subjektu údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost hosta poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
7. Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
8. Kontaktní údaje chaty:
CVS Žamberk s.r.o.                                         
Orličky 186
561 55 Orličky 
Tel: 702 028 153
recepce@suchak.cz
www.suchak.cz
IČ: 274 95 981
Osoba zodpovědná za ochranu osobních údajů:
Ing. Stanislav Havel
Tel.: +420 608 840 595
chata@suchak.cz

V Orličkách dne 24.5.2018
 

 

Pozvánka na léto

Zastavte se u nás... Pohoda, klid a moderní služby na hřebenu...

Na léto nové gurmánské menu

Na léto jsme změnili naše gurmánské menu. Stavte se ochutnat...

Návštěva prezidenta Pavla...

Dnes 22.5.24 zavítal na chatu prezident České republiky...

Nahoru