Kramářova chata na Suchém vrchu Sport, relax, gurmánské menu na Suchém vrchu On-line rezervace

Návštevní řád wellness

Pro zajištění bezpečného provozu a zdravého prostředí žádáme zdvořile hosty o dodržování návštěvního řádu wellness.

 1. Vstup do prostor wellness je hostům povolen vždy po domluvě s pracovníkem recepce. Provozní doba wellness je každý den od 10:00 do 21:00 hod. Každý host je povinen uposlechnout pokyny obsluhy wellness
 2. Dětem do 10 let je vstup zakázán. Dětem od 10 do 15 let povolen pouze v doprovodu rodičů.
 3. Vstup je povolen na základě platného lékařského doporučení, v opačném případě absolvuje host saunování a další procedury na vlastní nebezpečí.
 4. Vstup je zakázán osobám:
  - v podnapilém stavu a osobám konzumujícím alkoholické nápoje
  - trpícím jakoukoliv kožní, vlasovou či infekční chorobou

  - trpícím vysokým krevním tlakem či jinou srdeční chorobou

  - kteří mají z jakéhokoliv důvodu svým ošetřujícím lékařem zakázáno saunování
 5. Při vstupu je návštěvník povinen přezout se před vstupem do sauny.
 6. Za ztrátu cenných věcí vnesených do šaten nebo prostor wellness nenese provozovatel odpovědnost (hostům je doporučeno, aby si cennosti před vstupem wellness uložili v recepci).
 7. Ve všech prostorech wellness je zakázáno chovat se hlučně, běhat, či jinak ohrožovat bezpečnost a zdraví své a ostatních hostů.
 8. Před vstupem do vlastního wellness je návštěvník povinen provést osprchování. Doporučujeme bez použití šamponů, tělových mýdel apod., které mohou způsobit zvýšenou tvorbu pěny ve vířivkách.
 9. Jakékoliv poškození vybavení wellness je povinen host, který jej způsobil, uhradit provozovateli.
 10. V prostorách wellness se hosté pohybují v plavkách mimo saunu, kterou využívají bez plavek. Při přecházení mezi jednotlivými procedurami používají osušku nebo prostěradlo, využít mohou také hotelový župan, který je za příplatek.
 11. Do prostor wellness není povoleno vnášet jakékoliv skleněné nádoby, lahve či sklenice.
 12. Každý host je povinen dodržovat celkovou dobu, na kterou si jednotlivé služby wellness pronajal.

V Orličkách dne 1.11.2012
 

 
Nahoru